Acer pal. ‘Koto-no-ito’

Acer pal. ‘Koto-no-ito’

90 cm st. Deco 18L.