Acer pal. ‘Koto-no-ito’

Acer pal. ‘Koto-no-ito’

90 cm st. C 35L