Acer pal. ‘Koto-no-ito’

Acer pal. ‘Koto-no-ito’

60-80 cm Deco 10L. struik