Acer pal. ‘Tamukeyama’

Acer pal. ‘Tamukeyama’

70 cm st. C 35L Kroon ø 60-80